baldat com una tonyina / baldats com a tonyines

Diem que algú està baldat quan quasi no pot moure’s perquè està molt cansat, perquè ha rebut una palissa o a causa d’alguna malaltia.

En la rondalla El pollastre de festes, d’Enric Valor, podem llegir:

La Rosa passà amb la filla a la fumosa cuina.
–Jo t’aidaré, que tens molt de quefer.
Però era per veure si descobria dolços, pastissos o coquetes i rollets. Perquè ella venia més que baldada com una tonyina de l’incòmode viatge –hores a peu i a cavall– i no li podia venir bé posar-se llavors a fer res.

L’origen d’aquest modisme comparatiu es troba en el fet que a les tonyines les maten a colps, en l’almadrava, quan les acaben de pescar. La paraula almadrava deriva de l’àrab al-madraba que significa ‘lloc a on es peguen colps’.