baldat com una soca / baldats com a soques

Diem que algú està baldat quan quasi no pot moure’s perquè està molt cansat, perquè ha rebut una palissa o a causa d’alguna malaltia.

En la rondalla Esclafamuntanyes, d’Enric Valor, podem llegir:

Llavors s’alçà, baldat com una soca, s’acostà a l’olla i sentí aquella pudor característica dels sopars dels dies anteriors: sutja! Sutja els havia tirat una altra vegada aquell monstre de Satanàs!

En el glossari que hi ha al final del llibre trobem: «baldat com una soca. Tolit que quasi no podia moure’s.»