baldat com un ruc de llenyater / baldats com a rucs de llenyater

Diem que algú està baldat quan quasi no pot moure’s perquè està molt cansat, perquè ha rebut una palissa o a causa d’alguna malaltia.