baldat com un burro de càrrega / baldats com a burros de càrrega

Diem que algú està baldat quan quasi no pot moure’s perquè està molt cansat, perquè ha rebut una palissa o a causa d’alguna malaltia.

En La vida secreta de Marta, de Joan Pla, podem llegir:

“Acabaré baldat com un burro de càrrega”, assegurava quan el prior el veia entrar esbufegant al convent. Però el matí que havien decidit entrar a la cova es trobava ben àgil.