balancejar-se com un estaquirot (o com un ninot, o com un perot)

Moure’s, un objecte inanimat, alternativament cap a una banda i cap a l’altra.

En la rondalla El rei Astoret, d’Enric Valor, podem llegir:

El botxí no s’hi va encantar: veure-ho i no veure-ho, i ja penjava d’un pal aquell ser infernal i enganyador, balancejant-se com un estaquirot en l’aire calmós del matí juliolenc.

Un estaquirot és un espantall.