bala com un dàtil / bales com a dàtils

Una bala d’una grandària considerable.

En la novel·la Temps de batuda, d’Enric Valor, podem llegir:

–He estat a Mascabrer –em va fer saber Toni–. El so David no ha deixat eixir el ramat, i tenen les escopetes amanides. He vist com carregava Ramon la pistonera amb una bala com un dàtil. Ah, i Videt, de prop el més perillós, té tres fones, per si se li’n trenca una. D’una fonada, pot matar un home com mata un conill.