baixar com una ploma

Baixar lentament, amb suavitat.