baixar com una pedra

Baixar molt ràpidament, a tota velocitat.