baix (o baixet, o baixotet) com un tapó de bassa / baixos (o baixets, o baixotets) com a tapons de bassa

S’usa per a expressar que una persona és molt baixeta, que té molt poca estatura.

Els tapons de bassa tenen un diàmetre molt gran comparat amb la seua alçària, motiu pel qual tenen aspecte de molt baixets.

La immensa majoria de valencians no usem la paraula tap, diem tapó, diminutiu de tap. En alguns punts del Baix Vinalopó i del Maestrat es conserva la paraula tap.