alt com una canya d’haure ametles

Es diu de la persona molt alta i prima.

En la rondalla L’amor de les tres taronges, d’Enric Valor, podem llegir:

La vella, canosa, ullexpressiva, flaca i alta com una canya d’haure ametles, es posà dreta i va observar:
–¡Doncs no aneu tan ben pentinada com l’ocasió demana, senyora meua!

En aquest modisme comparatiu, el verb haure significa: ‘agafar alguna cosa col·locada en un lloc alt’.