alt com una canya de marge

Es diu de la persona molt alta i prima.

En la rondalla Les animetes, d’Enric Valor, podem llegir:

–Ai, filla del meu cor! Jo era alta i esvelta com una canya de marge, i feia goig com en fas tu; però molt joveniua em posaren a brodar, vinga de brodar, i ja veus, de tant abaixar el cap al teler, com he parat!