alt com un xop/ alts com a xops

Es diu d’algú que és molt alt.