alt com un paller / alts com a pallers

Es diu d’algú que és molt alt.

En L’amor de lluny, d’Antoni Dalmau i Ribalta, podem llegir:

Era un home força vell, alt com un paller i d’ulls negres com la por. Expert en el tracte dels cavalls, treballava a les quadres del nostre castell i duia una existència discreta d’aparent adaptació a la vida cristiana, però jo estic segur que en secret mantenia la seva fidelitat a la creença musulmana.