alt com un desteranyinador / alts com a desteranyinadors

Es diu d’algú que és exageradament alt.

NOTA 1: Un desteranyinador és un atifell format per una canya molt llarga que a la punta té una granereta. S’usa per a eliminar les teranyines que es fan en els trespols molt alts i als quals és difícil accedir-hi. Sovint, la granereta es “vist”, és a dir, es cobrix amb una mena de coixinereta de tela que, de tant en tant, es lleva, es llava i es torna a posar.

NOTA 2: En els parlars valencians, la e de la paraula teranyina es pronuncia a i, per tant, la paraula desteranyinador es pronuncia ‘destaranyinador’.