alt com un cóp

Molt alt.

La paraula cóp, en aquest modisme, té el significat de “canya llarga amb un extrem badat i obert en forma d’embut, de manera que forma un recipient que servix per a collir figues i altres fruites”.

Els fragments següents són de la novel·la Heretaràs la terra, de Toni Cucarella:

No li va pegar tort ni res, a Sixta Santaclara, l’aparició d’aquell fill secret, negre i cubà, de Cento Morell, sobretot perquè quan va irrompre al Casino Morell, de la mà de Prudencio Acosta, alt com un cóp, s’estaven enllestint els preparatius per a la boda de la filla Vicenta, amb la saó rància, però la casaven, precisament amb un nebot del fatxenda aquell de la Falange que s’havia apropiat del bancal del camí de Meses, i que Cento Morell va recomprar-li pagant-li tres vegades el preu que realment valia, i això que amb les escriptures a la mà el bancal era ben seu i no del feixista acaparador.

El va menar fins a Xàtiva, doncs, la mà protectora de Prudencio Acosta, un negre alt com un cóp, qui es delia per convertir-se en cantant ric i famós, o viceversa, a la madre patria dels collons, tan llarguerut que parava desgarbat, i potser aquesta figura de gànguil va ser la causa que de bon principi no tinguera gaire sort com a cantant en solitari.