alt com el Micalet de la Seu

Es diu d’algú que és molt alt.

Fa referència al campanar de la catedral de València.