alegre com unes castanyoles (o com unes postisses)

Molt alegre.

NOTA: El DNV arreplega el modisme comparatiu alegre com unes castanyoles que definix com a ‘molt alegre’.