alegre com un matí del mes de maig (o com matí del mes de maig)

Molt alegre.

En la rondalla Peret, d’Enric Valor, podem llegir:

L’endemà, però, al trobar Peret pel carrer, el saludava tan content; Peret li espolsava quatre amistoses esplanissades en l’esquena i el convidava a berenar en el Pinar del Clot o en la Basseta dels Confiters, i en un buf li llançava al dimoni els malhumors i li posava el cor obert i alegre com matí del mes de maig.