airet com si el filaren les monges

Un aire suau, però molt gelat.

Exemple: «Tapa’t ben tapat que fa un airet com si el filaren les monges

Aquest modisme el conec del parlar d’Alcoi.