agre com una boçada (o com una boçada de borratxo)

Molt agre.

Podem dir, per exemple: «A mitjan nit em va vindre un reglot agre com una boçada de borratxo. Em vaig alçar de seguida a beure aigua, però no em passava. Quina cosa més desagradable, mare meua.»

Fa referència al menjar vomitat, que és ben agre a causa de l’àcid clorhídric que segrega l’estómac. El vòmit d’una persona èbria és especialment agre perquè ingerir una quantitat excessiva de begudes alchohòliques fa que l’estòmac segregue una quantitat també excessiva d’àcid clorhídric.

És un modisme comparatiu vulgar, però molt popular.

He decidit grafiar la paraula boçada amb ce trencada, com ho vaig fer en els llibres Valencià en perill d’extinció i El valencià de sempre. Caldria estudiar a fons si la grafia més adequada és boçada, bossada o botzada. Ací tenen els lingüistes una tasca ben interessant que realitzar.