agre com el vinagre

Molt agre.

Podem dir, per exemple: «Això que m’has donat per a fer gàrgares és agre com el vinagre. ¡I quina cosa més roín!»

El vinagre és vi en el qual l’etanol s’ha transformat en àcid acètic i, per tant, és agre. Per això precisament s’anomena vinagre, perquè és vi que s’ha fet agre.