agre com el suc de llima (o com la llima, o com una llima)

Molt agre.

Podem dir, per exemple: «No dic que eixa medecina no siga bona per a llevar la tos, però és agra com el suc de llima. Això no hi ha qui s’ho prenga.»

El suc de la llima és molt agre a causa de l’àcid cítric que conté.