agradar més que l’arròs caldós

Agradar molt alguna cosa.

Aquest modisme comparatiu l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada arròs del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 137) i diu:

loc. comp. pond. o intens. “Fermín. Un chavalet de sincuanta añs, que li agraen més les dones que el arròs caldós” (Morell, 1918: 2).