agradar més els diners que a un porc la dacsa

Agradar molt els diners.