agarrat com una llima / agarrats com a llimes

Es diu de la persona que va amb un compte excessiu en les despeses, que s’agarra als diners d’una manera tan exagerada que pot arribar a ser malaltisa.

En Els camps dels vençuts, de Toni Cucarella, podem llegir:

–Això ja té mèrit, que Simó Barbes és agarrat com una llima.