agafar-se (o agarrar-se, o aferrar-se) com una caparra / agafar-se (o agarrar-se, o aferrar-se) com a caparres

Agafar-se fortament a algú o a alguna cosa.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega el Diccionari de la Vall d’Albaida.