afrontat com un porc / afrontats com a porcs

Molt avergonyit.

A Mallorca s’usa el modisme equivalent empegueït com un porc.