adormir-se com un xiquet (o com un xiquet de bolquers) / adormir-se com a xiquets (o com a xiquets de bolquers)