acudir com les mosques a la mel

Anar algú (ésser humà o animal) a un lloc que exercix sobre ell un poder d’atracció molt fort.

En la novel·la El metge del rei de Joan Olivares, podem llegir:

No hi havia carrer sense la seua taverna, per la qual vagaven alcavots, ribalds, tafurs, picacantons, ganduls i tota la mena de gentola que acudeix a l’olor del guany fàcil com les mosques a la mel.