acudir com a mosques

Accudir persones en quantitats molt grans a un lloc determinat.