acabar com la caragolada de Ximo

Acabar de mala manera.

En Cuina i cultura del gust al País Valencià, de Jaume Fàbrega, podem llegir:

Aquestes alegres reunions en fratria (amb els caragols sempre es beu vi, no aigua) poden acabar «com la caragolada de Ximo» (que ja hem esmentat): una mica malament o de forma sobtada («com el rosari de l’aurora», podríem dir també).