bord com la caüla

En sentit figurat, aplicat a persones: innoble, mala persona, que actua de mala fe.

Fa referència a diverses gramínies silvestres que reben les denominacions de caüla, cogula o cugula i que són considerades com a males herbes, especialment les espècies Avena fatua i Avena sterilis.